================================================== -->

ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 กรกฎาคม 61

โวเช็กบิลเผด็จการ! เพื่อแม้วร่วมวงพรรคเด็กฉีกรธน/จับตาศาลชี้กมลูก-คำสั่งตู่ 30 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:01 น จับตา ศาลรัฐธรรมนูญ เคาะกฎหมายลูก สสและคำสั่งหัวหน้า คสชขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หัวเขียง เชื่อมีสะดุดแน่ อนาคตใหม่ ประกาศชงฉีกรัฐธรรมนูญหาเสียงต่อ โวรอพิสูจน์ในการเลือกตั้ง วัฒนา ไม่รอช้าขอโหนด้วย ลั่นนอกจากรื้อทิ้งแล้วต้องเช็กบิลด้วย ลูกบรรหาร มาครึ่งทาง ดีเก็บไว้ มีส่วนสร้างปัญหาก็ปรับปรุง ยกสมัย เติ้ง ก็เคยทำมาแล้ว ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคมนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมในเวลา 1330 น เพื่ออภิปรายและนำไปสู่การวินิจฉัย 2 เรื่องที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231(1) ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พศ2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่ และ 2นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช จำนวน 27 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พศ มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรคสาม และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พศ มาตรา 92 วรรคหนึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ โดย นพเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ) วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช) เชื่อมั่นว่า การวินิจฉัยความร่าง พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส ของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นการใช้สิทธิแทนผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ และการตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะการพิจารณาของ สนชทั้ง 2 ประเด็นนั้น เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการส่งศาลให้วินิจฉัยนั้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนกระบวนการนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเท่านั้น หากเกิดกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 2 ประเด็นดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาที่กระทบต่อโรดแมปเลือกตั้งในปี 2562 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำกลับมาแก้ไขรายประเด็นได้ เช่น กรณีการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกมองว่าไม่เป็นโดยตรงและลับ สามารถแก้ไขโดยตัดส่วนดังกล่าวออก นพเจตน์กล่าว ด้านนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีต สสมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวว่า ยังเดาไม่ออกว่าผลจะออกมาอย่างไร แต่เชื่อว่าอาจสะดุด โดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะในแง่กฎหมายเขียนไว้สั้นๆ ว่า ต้องทำโดยตรงและลับ ซึ่งหมายถึงต้องลงคะแนนเองและไม่ให้คนอื่นรู้ ดังนั้นจึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่มีผู้รู้ทางกฎหมายมากมายทำไมจึงทำเหมือนต้องการสร้างให้เป็นอุบัติเหตุหรือให้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ สุดท้ายแล้วศาลจะวินิจฉัยอย่างไรนั้น ไม่ทราบจริงๆ ไม่อยากชี้โพรงให้กระรอก หรือเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน เพราะเรื่องนี้คนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหา เมื่อคนสร้างปมขึ้นมาเอง ย่อมรู้อยู่เต็มอกว่าจะต้องแก้ปมอย่างไร แต่ทำไมจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ นายประยุทธ์กล่าวยันเสนอฉีก รธนต่อ สำหรับการประกาศฉีกรัฐธรรมนูญของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค)นั้น นสพรรณิการ์ วานิช ว่าที่โฆษกพรรค อนคสัมภาษณ์พีซทีวี ว่าไม่กังวลใดๆ โดยเฉพาะเมื่อ พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ได้ออกมาพูดแล้ว ว่าตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง การที่พรรคการเมืองจะหาเสียงหรือนำเสนอนโยบายต่างๆ เป็นเรื่องทางการเมืองที่สามารถทำได้ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้เขียนช่องทางการแก้ไขไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว หากนำเสนอเป็นแนวนโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคการเมือง ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเป็นการเสนอแก้โดยใช้ระบบของกฎหมายคงอยู่ในกรอบทำได้อยู่และสามารถนำเสนอต่อประชาชนได้ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะสนับสนุนหรือไม่ ต้องรอดูในการเลือกตั้ง นสพรรณิการ์กล่าวต่อว่า ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้ง พรรคการเมืองจำเป็นที่ต้องแสดงจุดยืนในด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสู่นโยบายหาเสียงในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ เราก็ดีใจที่ กกตพูดด้วยว่า การเมืองไทยควรปรับเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้ว ซึ่งสิ่งเดียวที่ขัดขวางความปกติที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น คือ คำสั่ง คสชที่ยังไม่ปลดล็อกทางการเมือง ซึ่งไม่ได้ส่งผลแต่พรรคอนาคตใหม่ แต่ยังเป็นอุปสรรคมากกับการทำงานของทุกพรรคการเมือง อย่างน้อยการที่ กกตออกมารับรองว่าเราสามารถทำได้ แน่นอนว่าเราก็จะทำต่อไป การพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้พูดแค่วันที่ 27 พคที่ผ่านมา เราพูดเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญบางข้อที่เป็นปัญหา แต่ทั้งฉบับมีปัญหา ชัดเจนว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีปัญหาเรื่องการลดทอนหลักการความเป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าให้เหลือเพียงสังคมสงเคราะห์ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยังมีปัญหาเรื่องการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง รวมทั้งที่มาของรัฐธรรมนูญก็มาโดยไม่ชอบธรรม การลงประชามติครั้งที่ผ่านไปไม่มีความเป็นประชาธิปไตย นสพรรณิการ์ระบุ ว่าที่โฆษกพรรค อนคยังกล่าวว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราต้องแก้ไขด่วน มิเช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆ เชิงนโยบายได้เลย เพราะฉะนั้นโครงหลักก็คือแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งคำว่าฉีกอาจทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจ เหมือนพาเรากลับสู่ยุคของการรัฐประหาร แต่ย้ำว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคที่เราคาดหวังว่าจะทำ แต่ในอดีตที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ก็ทำเช่นนี้มาแล้ว ไม่ต้องกลัวการฉีก เพราะสิ่งที่ต้องกลัวยิ่งกว่าคือการรัฐประหาร ขณะที่นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรค พทโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ ผมขอฉีกด้วยคน ว่า คงไม่สายไปถ้าจะขอแสดงความยินดีกับพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารพรรค และขอเป็นแนวร่วมในอุดมการณ์ที่จะต่อสู้กับเผด็จการเพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนวัฒนาประกาศร่วมวงฉีก ผมเห็นด้วยกับนโยบายที่จะสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนอกจากไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังใช้กลโกงทุกวิถีทางเพื่อให้ผ่านประชามติ ประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งตัวผมเองเคยถูก คสชใช้กำลังอุ้มตัวไปควบคุมในค่ายทหาร และปัจจุบันยังถูกดำเนินคดีในศาลทหาร เพราะประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะที่หัวหน้า คสชออกมาประกาศจะจับทุกคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แต่กลับส่งทหารออกไปเผยแพร่ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญได้ จึงเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกโฆษณาว่าปราบโกง แต่ผ่านประชามติแบบโคตรโกง นายวัฒนาโพสต์นายวัฒนายังระบุว่า กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนนั้น ต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นต้องเอาตัวเผด็จการทั้งหลายมาลงโทษ หลายคนถามว่าเผด็จการมีมาตรา 44 นิรโทษฯ ตัวเองไว้ยังสามารถเอาตัวมาลงโทษได้หรือ ขอยืนยันอีกครั้งว่า การนิรโทษกรรมคุ้มครองเฉพาะการกระทำที่สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น การลุแก่อำนาจ การละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน หรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ไม่อาจถือได้ว่าสุจริตหรือทำไปเพื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จึงเป็นการกระทำที่กฎหมายไม่คุ้มครอง เมื่ออำนาจกลับมาเป็นของประชาชนเมื่อไรคนพวกนี้ติดคุกได้แน่นอน ส่วนนายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ) กล่าวถึงกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าเห็นด้วยกับการแก้ไข แต่อะไรที่ดีก็คงไว้ ส่วนใดที่มีข้อจำกัดก็ควรแก้ไขให้เป็นไปตามครรลอง เป้าหมายของรัฐธรรมนูญทุกฉบับคือ ทำให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้แล้วจะเขียนรัฐธรรมนูญไว้เพื่ออะไร ดังนั้นคนทำงานการเมืองอ่านรัฐธรรมนูญ 2560 จะทราบดีว่ามีเรื่องยากในทางปฏิบัติอยู่มาก โดยเฉพาะระบบภายในของพรรคการเมือง ระบบเลือกตั้ง หรือแม้แต่กลไกต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความยากลำบากสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นายวราวุธชี้ว่า การชูการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ไม่ใช่เรื่องขัดกฎหมาย ส่วนใครจะคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมบูรณ์แล้ว ก็เป็นสิทธิที่สามารถคิดเห็นได้ แต่ในความเห็นมองว่ามีข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขอยู่ ซึ่งในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เคยทำและพิสูจน์มาแล้ว โดยการแก้ไขมาตรา 211 รัฐธรรมนูญ 2534 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร) ขึ้นมาร่างจนได้รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด โดยในตอนนั้นก็มีคนค้านมากมาย แต่ทุกพรรคการเมืองก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาได้ เราเคยแสดงให้สังคมโลกเห็นมาแล้วว่า การทำรัฐธรรมนูญ ถ้าไปด้วยกันเราก็ทำได้ รัฐธรรมนูญก็เหมือนบ้าน ถ้าเราสร้างบ้านมาแล้วหลังคารั่ว กระจกไม่ดี ก็ควรต้องซ่อมหรือปรับปรุงกันไป อะไรที่ดีก็ควรเก็บไว้ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ หยิบวิธีที่สังคมไทยเคยมีประสบการณ์และพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถทำให้รัฐธรรมนูญเพอร์เฟกต์ได้ และต้องทำด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับ ให้คนไทยทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วม ชูธงเขียวด้วยกัน เหมือนพรรคชาติไทยในอดีต ฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นใจว่าถ้าทำด้วยกันเราต้องทำได้อีกครั้ง นายวราวุธย้ำแนะแนวคุยพรรคการเมือง ขณะที่นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการ ชทพ กล่าวถึงกรณีที่ พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช ระบุถึงการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยหารือกับแม่น้ำ 5 สายเรื่องการเลือกตั้ง โดยต้องรอดูผลกฎหมายลูก ว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเลื่อนวันนัดหารือกับพรรคการเมืองออกไป เพราะที่ผ่านมามีหลายพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพูดคุยหารือ เพื่อให้รัฐบาลกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ซึ่งการพูดคุยนั้นไม่สามารถที่เคาะวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ เพราะกฎหมาย 2 ฉบับคือ ร่าง พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สสและการได้มาซึ่ง สว ยังไม่เสร็จ จึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลเลื่อนวันพูดคุยกับพรรคการเมือง ถ้าเรียกพรรคการเมืองมาพูดคุยแล้ว แต่ไม่สามารถระบุวันเลือกตั้งได้ชัดเจน ก็อาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองก็ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลเองก็ไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ กกต นายนิกรกล่าว นายนิกรเสนอว่า อยากให้แบ่งการพูดคุยออกเป็น 2 ประเด็น คือประเด็นการกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งหากจะเรียกพรรคการเมืองไปพูดคุยในส่วนนี้คงทำไม่ได้ เพราะกฎหมายลูก 2 ฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ในส่วนที่รัฐบาลกับพรรคการเมืองสามารถพูดคุยได้นั้น เป็นประเด็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลน่าจะเรียกพรรคการเมืองเข้าไปพูดคุยได้ เพื่อได้เจอกันครึ่งทาง ให้รัฐบาลได้ปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมบางส่วนที่สามารถทำได้ ให้พรรคการเมืองได้เตรียมกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบายพรรค เตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง เพราะหากช้าไปกว่านี้ พรรคการเมืองก็ทำอะไรลำบาก ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยเลยก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการเลือกตั้งที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะกว่าจะรอให้กฎหมายเสร็จ ถึงจะเรียกพรรคการเมืองมาพูดคุยนั้น ต้องบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้หมดแล้ว เมื่อถามถึงการเลื่อนวันนัดคุยกับพรรคการเมือง จะส่งผลให้โรดแมปวันเลือกตั้งเลื่อนไปด้วยหรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า คิดว่าน่าจะไม่กระทบ เพราะโรดแมปรัฐบาลกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว คือจะเลือกตั้งในเดือน กพ2562 ซึ่งหากเลื่อนไปก็ไม่ยอม และเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ วันเดียวกัน รทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกระแสข่าว นสยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้รับวีซ่าจากประเทศอังกฤษเป็นเวลา 10 ปี ว่าไม่ทราบข้อเท็จจริง ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของ นสยิ่งลักษณ์ แต่ถ้าเป็นความจริงแปลว่าอังกฤษเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ นสยิ่งลักษณ์ มีแรงจูงในทางการเมือง จึงให้วีซ่าเข้าออกประเทศได้ เพราะที่ผ่านมาผู้แทนทางการทูตของประเทศต่างๆ เข้ามาเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงด้วยตนเองในประเทศไทยอยู่แล้ว จึงไม่มีใครไปบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือตบตาต่างประเทศได้ว่าสิ่งที่ นสยิ่งลักษณ์ ถูกกระทำเกิดจากมูลเหตุทางการเมือง จึงทำให้ นสยิ่งลักษณ์ยังเดินทางไปประเทศต่างๆ ได้ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

  • เยี่ยมชมบล็อก:759244
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 303
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-07-31 07:59:25
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ร่าง พรบการเลือกตั้ง สสและคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 53/2560 จะต้องสะดุดกลางทาง หรือจะได้เดินหน้าต่อไม่มีเหตุให้ชะงักงัน ศาล รธนจะให้คำตอบพุธที่ 30 พคนี้

ที่เก็บบทความ

2015(960)

2014(773)

2013(117)

2012(456)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท:

xo slot69, คดีเงินทอนวัดถึงมือ ปปชชุดใหญ่ ขณะที่กองปราบฯ ประสาน สตมสกัด 3 ลูกศิษย์เชื่อพา พระพรหมเมธี หนี ทั้งพบพิรุธพระผู้ใหญ่เลื่อนตำแหน่งสูงแต่ไม่จบเปรียญธรรม นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 พคนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนกรณีการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัด หรือที่สื่อเรียกกันว่าคดีทุจริตเงินทอนวัด ล็อตที่ 3 ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ปปช เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน บรรจุเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ปปชพิจารณาสำนวนส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินพระปริยัติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นข่าวและสังคมให้ความสนใจ ทั้งนี้ จะมีการแถลงมติที่ประชุมอย่างไรหรือไม่ ต้องแล้วแต่ที่ประชุมจะมอบหมาย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการทุจริตเงินทอนวัดว่า ขอให้คนไทยมีสติในการพิจารณา ไตร่ตรอง และแยกแยะว่าอะไรดีหรือไม่ดี ความศรัทธาเกิดขึ้นได้ โดยอย่ายึดติดที่ตัวบุคคล ขอให้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง และเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติดี นำไปสู่ผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา ขณะที่นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร วธ กล่าวว่า จากเหตุการณ์พระเถระถูกดำเนินคดีและสถานการณ์พระพุทธศาสนาในขณะนี้ ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ และขออย่าได้หวั่นไหวในพระพุทธศาสนา โดยขอให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา ชาวพุทธส่วนใหญ่ไปยึดติดกับตัวบุคคล เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์รูปนั้นๆ จะทำให้เกิดความหวั่นไหว กระทบต่อศรัทธาและจิตใจ หากพุทธศาสนิกชนยึดหลักธรรมของพระพุทธองค์แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นพระเถระ หรือพระทั่วไปก็ตาม จะไม่เกิดความหวั่นไหวในพระรัตนตรัยแต่อย่างใด ตนขอให้ประชาชนยึดแนวปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้ไม่กระทบต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว วันเดียวกัน ที่กองปราบปราม มีความคืบหน้าการติดตามตัวพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร สองพระเถระผู้ใหญ่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาฐานร่วมกันฟอกเงินในคดีเงินทอนวัด โดยเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พคที่ผ่านมา ชุดสืบสวนประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) ให้เฝ้าระวังการเดินทางออกนอกประเทศของชายไทย 1 คน หญิงไทย 1 คน และหญิงสาวชาวลาวอีก 1 คน เนื่องจากเป็นศิษย์ที่มีความใกล้ชิดกับพระพรหมเมธี โดยเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนี ซึ่งก่อนหน้านี้ ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบพบว่าบุคคลทั้งสามได้หายไปจากที่พักและได้ขาดการติดต่อไปหลังจากที่พระพรหมเมธีได้หลบหนีการติดตามจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในส่วนของพระพรหมสิทธิและพระพรหมเมธีนั้น ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ สตมได้นำหมายจับเข้าระบบเฝ้าระวังของด่าน ตมทั่วประเทศไว้แล้ว ทั้งนี้ หากพบบุคคลที่เฝ้าระวังทั้ง 3 คน แม้ว่าจะยังไม่มีหมายจับ ก็ให้ประสานแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯ ได้ทันที ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับพระที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ฐานร่วมกันฟอกเงินแล้ว ผู้บังคับบัญชาในระดับ ตร ยังได้สั่งการให้ขยายผลไปยังคดีอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าที่ดินของวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ โดยตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงินที่ได้รับนั้นเข้าสู่บัญชีวัดหรือบัญชีส่วนตัวของพระแต่ละรูป และมีการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นของวัดสามพระยาที่ค้นพบโฉนดที่ดินของฆราวาสจำนวนมากอยู่ในกุฏิของพระอรรถกิจโสภณ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดสามพระยา ว่า เกี่ยวข้องกับการรับจำนองโฉนดที่ดินหรือออกเงินกู้ด้วยหรือไม่ ขณะเดียวกัน ในส่วนของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนั้น กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับพระพรหมดิลก ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามกฎหมายอาญาฯ มาตรา 157 เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ถือเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง 3 รูป เพื่อประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองของสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนจะส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส) เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในตำแหน่งของพระทั้ง 3 รูปด้วย เบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่า พระพรหมสิทธิและ พระพรหมเมธีนั้น จบการศึกษาชั้นนักธรรมเอก แต่ไม่ได้เล่าเรียนบาลีหรือเปรียญธรรมมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกในวงการสงฆ์ที่พระทั้ง 2 รูป ซึ่งไม่ได้จบเปรียญธรรมแม้แต่ประโยคเดียว แต่สามารถขึ้นมาถึงระดับรองสมเด็จพระราชาคณะในชั้นพรหมได้ ซึ่งเรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น พระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปยังมีอาวุโสน้อยมากหากเทียบกับพระสงฆ์รูปอื่นๆ ในมหานิกาย ต่างจากพระพรหมดิลก ที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ โกศล เผยลงพื้นที่ภาคอีสาน 11จังหวัดพบทุจริตอื้อ ตั้งแต่ระดับพื้นๆจนถึงลึกลับซับซ้อน ตะลึง พบ เงินตกเขียว เรียกเปอร์เซ็นงบฯ ปีหน้า ทั้งที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร บางสพทเงินหายจากบัญชี 11ล้าน มีการเบิกงบซ้ำซ้อน ยกพระบรมราโชวาท ในหลวงร9 ใครทุจริต ขอให้มีอันเป็นไปภาพจาก NJ Digitalnetรัฐบาลของ คสช ถือกองทุนน้ำมันเป็นกุญแจวิเศษ แต่มิได้แก้ปัญหาโครงสร้าง

สำหรับประเด็นสำคัญของเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ได้แก่แนวทางการลดรายจ่ายด้านงานบริการรถเมล์ควบคู่ไปกับการบริหารหนี้สินจำนวน 1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินสะสมขององค์กรนั้นแบ่งเป็นหนี้สินจากนโยบายภาครัฐและหนี้สินจากงานบริหาร ดังนั้นในครั้งนี้จะมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการให้รัฐบาลช่วยแบ่งเบารับภาระหนี้ที่เกิดจากนโยบายภาครัฐไปดูแลซึ่งหนี้สินสะสมดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากสาเหตุนี้เกือบทั้งหมด โดยขสมกจะเป็นผู้ดูแลเพียงหนี้สินจากงานบริหารเพียงเท่านั้น โดยที่ผ่านมานั้นได้มีการหารือกันไปหลายครั้งแล้วระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภาพจาก NJ Digitalnetจากการสอบถามนายปฏิภาณ เล่าว่า ตนเองพักอาศัยอยู่ในย่านมหาวิทาลัยหัวเฉียว เขตบางเสาธง สมุทรปราการ แต่เมื่อช่วงเย็นของวานนี้(29 พค) ได้ขับรถมาหาเพื่อนที่อยู่ภายในหมู่บ้านกลางเมือง และนำรถมาจอดต่อท้ายรถกระบะคันดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ 5 โมงเย็นก็ได้ยินเสียงแมวและสุนัขอยู่ก่อนแล้ว แต่คิดว่าเสียงดังกล่าวน่าจะดังออกมาจากหลังรั้วของบ่อบำบัดน้ำเสีย จึงไม่ได้สนใจและเดินข้ามไปหาเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม จนกระทั่งกลางดึกกำลังจะเดินทางกลับบ้านระหว่างที่เดินข้ามมาเพื่อที่จะมาเปิดประตูรถเพื่อขับกลับบ้าน ก็ได้ยินเสียงร้องของสุนัขและแมวอีก จึงได้เดินวนหารอบ ๆ รถกระบะคันดังกล่าวได้พบเห็นกระสอบปานที่ถูกมัดปากจำนวนหลายใบวางอยู่ท้ายรถ ซึ่งเสียงร้องของสุนัขและแมวดังออกมาจากกระสอบดังกล่าว จึงได้ใช้มีดคัดเตอร์มาตัดเชือกที่มัดปากกระสอบออกพบว่ามีสุนัขและแมวอยู่ภายในจำนวนกว่า 10 ตัว จึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบผักกาดหอม

อ่าน(438) | แสดงความคิดเห็น(88) | ส่งต่อ(224) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

หลังจากจักรพรรดิเสีย 2021-07-31

ลูคังกง ในวันนี้จึงมีเงินกองทุนอยู่ 31,056 ล้านบาท สามารถใช้พยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

ภาพจาก NJ Digitalnet

กษัตริย์นัมแอน 2021-07-31 07:59:25

อนาคตใหม่ ชี้หากใครคิดว่าแก้รธน-นิรโทษฯคือความรุนแรง เขาผู้นั้นเป็นพวกสุดโต่งหนุนเผด็จการ! 30 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 09:20 น

เหลียวจิงซง 2021-07-31 07:59:25

นายประยูรกล่าวต่อว่าส่วนด้านความคืบหน้ากรณีที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ ขสมกชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการไม่ชำระราคารถยนต์โดยสาร พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 104 พันบาท ให้กับบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ปนั้นขณะที่ขสมกได้รับคำสั่งศาลพร้อมยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าไปชี้แจงให้ศาลปกครองรับทราบในวันที่นัดหมายต่อไป,อยากเลือกตั้งอ่วม! คสช แจ้งเพิ่มข้อหาหนัก แฉแกนนำแดงหลายจังหวัดโผล่ร่วมม็อบ 30 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 09:28 น 。สลด! จสต ขับเก๋งฝ่าสายฝนถนนลื่นรถพุ่งชนต้นไม้ยับเสียชีวิตยกครัว 4 ศพ 29 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 21:27 น 。

กวางหัวล้าน 2021-07-31 07:59:25

อนาคตใหม่ ชี้หากใครคิดว่าแก้รธน-นิรโทษฯคือความรุนแรง เขาผู้นั้นเป็นพวกสุดโต่งหนุนเผด็จการ! 30 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 09:20 น , จากนักแสดงผู้มากความสามารถ ก่อนก้าวกระโดดไปเป็นผู้จัดละคร แถมความรักก็หวานชื่นจนน่าอิจฉา แต่ใครจะรู้บ้างว่าในอดีต ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม เคยผิดหวังเรื่องความรักมาอย่างสาหัส ถึงขั้นหลับทั้งน้ำตามาแล้ว โดยล่าสุดเจ้าตัว ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการคลับฟรายเดย์โชว์。แฟ้มภาพวันที่ 13 ธค 2550 คิม ยองโชล (กลาง) นำคณะนายทหารเกาหลีเหนือข้ามแดนมาร่วมประชุมกับนายพลเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอม /AFP。

โยชิโนะ ยูฮิโระ 2021-07-31 07:59:25

อนาคตใหม่ ชี้หากใครคิดว่าแก้รธน-นิรโทษฯคือความรุนแรง เขาผู้นั้นเป็นพวกสุดโต่งหนุนเผด็จการ! 30 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 09:20 น , ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด วันอังคารที่ 29 พค2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 วัน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา มี 3 เหตุการณ์สำคัญคือ ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรมว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา การจะละคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากขาดสภาพธรรมะที่เรียกว่า สติ ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายจงอย่าได้ละเลยการอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทัน กาย วาจา และใจของตน อันจักได้ชื่อว่าเป็นการกระทำหน้าที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติบูชาตามที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ และเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ ยั่งยืนอยู่คู่โลกนี้สืบไป ตราบกาลนาน0。2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อยกเลิกมาตรา 279 เปิดทางให้บุคคลได้โต้แย้งว่าบรรดาประกาศ คำสั่ง คสช คำสั่งหัวหน้า คสช และการกระทำเกี่ยวเนื่อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ。

สิบเจ็ด 2021-07-31 07:59:25

นายประยูรกล่าวต่อว่าส่วนด้านความคืบหน้ากรณีที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ ขสมกชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการไม่ชำระราคารถยนต์โดยสาร พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 104 พันบาท ให้กับบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ปนั้นขณะที่ขสมกได้รับคำสั่งศาลพร้อมยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าไปชี้แจงให้ศาลปกครองรับทราบในวันที่นัดหมายต่อไป,ช่วยตอบหน่อยเถอะ! สังศิต ถามปฏิรูปตร ปชชจะได้รับความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจอย่างไร 29 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 18:19 น 。 กลาดิส สิเวลา-จาดากู โฆษกของ MEFMI กล่าวว่า ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่ม MEFMI กู้เงินหรือได้เงินให้เปล่าจากจีน จึงสมเหตุสมผลในทางเศรษฐกิจที่จะจ่ายคืนในรูปของเงินเหรินหมินปี้。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

gclub ฟรี 500 ยอดเสีย สล็อต xo แตกง่ายวันนี้ hogue stock m98 ดูบอลเอฟเอคัพ joker millions jackpot winner สล็อตเฮงๆ vega 777 slot m กดเงินสด ธนชาต monkey slotxo สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto jackpot เกมส์ยิงปลา express เว็บสล็อตไทย ro m pptvดูบอลสด สล็อตสมาชิกใหม่ live casino vivaro รูเล็ตออฟสไวเวอร์ ไม้แบดสำหรับผู้หญิง 777 casino baccarat casino สล็อตโจ๊กเกอร์-roma wwe พนันกีฬา garena สมัครmega888 สล็อตฝาก 5 บาท english เว็บพนันยดนิยม login live party casino เว็บพนันยดนิยม pantip ลืมรหัสผ่าน spin999 คะแนนบอลลีก slot lucky 777 ตารางบอลเจลีก1 live casino wiki เว็บรวมสล็อต live ตกปลา xshot สล็อตxo blue ตกปลา terraria เกมส์อีสปอร์ต m98 jagdgewehr วิเคราะบอลสดคืนนี้ เชลซีvsแมนยูสด เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง apk สอน เล่น บา คา ร่า มือใหม่ ติด ตั้ง สล็อต xo เกมส์บาคาร่ายอดฮิต undertale slot game red tiger ทีเด็ด บอล เต็ง finch สล็อต โอน ผ่าน วอ เลท คาสิโน 168 bit slotxoเกมไหนดี บอลเด็ดคืนนี้ บอลวันนี้สดช่อง รอยัลคาสิโนยิงปลา4คน คาสิโน 2499 กีฬาป.5 pg slot live22 บัตรtmballfreevisa ยิงปลาเว็บไหนดี nice สูตรรูเล็ต realme เกมสล็อตออนไลน์ coolrom เครดิต ฟรี online เทคนิคบาคาร่า origin บาคาร่า aw8 airasia ผลบ้านบอลสด ผลบอลสด 8/10/63 rom exceed break gameslotpg easy เกมเดิมพัน สล็อต live เกม ตู้ สล็อต apk เกมตู้สล็อตสู่ slot game machine for sale กีฬา karaoke คาสิโน 168 ltd ทําเว็บพนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ op slot machine give it all to you สมัครสมาชิกเกมสล็อต pc slotxologin รูเล็ตขั้นต่ำ zip เว็บคาสิโน 888 line ฟรี สมัครสมาชิกเกมสล็อต king free slot game highway king gclub slot uc โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวันนี้ สล็อตแตก cut กดเงินสด the 1 card poker kakegurui สล็อต ทุนน้อย kfc liverpoolสด โจ๊กเกอร์สล็อต1234 888 casino minimum withdrawal 888 casino philippines สล็อต ปลา ทดลอง เล่น สล็อต ไว กิ้ ง อัน ลี ช สล็อตน้อยกับหมูมิว m98 yugo mauser ผลบอลt3 ฟุตบอลชายหาดวันนี้ คะแนนบอลเมื่อคืน สล็อตxo 999 logo pg slot.cc/game บาคาร่า royal online ดาวน์โหลด สล็อต777 iii ฟรี เกมm98 netflix สล็อต pg นักมวย เชลซีvsอาร์เซนอลสด หวยรัฐบาล live joker slot roma update red365 เครดิต ฟรี บอลวันนี้ลีกอังกฤษ slothulk คาสิโนลาสเวกัส บาคาร่าออนไลน์ sa เกมส์ยิงปลาได้เงินจริง เว็บพนันที่ได้เงิน window คา สิ โน ด่าน น้ําพุ ร้อน สล็อตออนไลน์ใหม่ๆ garena หวย รัฐบาล 1 ธันวาคม 2562 สล็อตที่นิยม qq m98 underbeslag jokerth99 ep poker online yang mudah dapat jackpot สล็อตแตกง่าย jdb live casino lose เว็บคาสิโน 1688 com สล็อต678 index คาสิโน playtech ace333ดาวน์โหลด สมัคเกมสล๊อต ninja live casino dice ดูบอลออนไลน์บาร์เซโลน่าคืนนี้ 918kissบาคาร่า pkp555slot ขอผลบอลเมื่อคืนนี้ ผลบอลสด 17/11/63 คา สิ โน ufabet สล็อตออนไลน์ได้เงิน black desert mobile รูเล็ตขั้นต่ํา y8 เว็บคาสิโน 888 livescore บาคาร่าsa download slotyakuza joker แทงบอลแทงหวย online กีฬา ice hockey คาสิโน168 net princes casino กีฬาจักรยาน ดาวน์โหลดslotxo rov rom exceed break จีจีคาสิโน q10 jokerth99 tv เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ westworld roma fiorentina 2 0 คาสิโน2499 918kiss เครดิต ฟรี z30 สล็อตโรม่า ทุน 50 ess สล็อตได้เครดิตฟรี สล็อตโจ๊กเกอร์89 queenslotxo เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน uamb เกมส์กีฬา forex 11ตัวจริงปารีสคืนนี้ ฟุตบอลทีมชาติบราซิล ลอตเตอร์ zombie บาคาร่า mawin game slot yang bisa ditukar pulsa เว็บเกมสล็อต android โหลด slotxo google taiwan sports ลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่ ผลิตครั้งละกี่ใบ ไลน์918kiss บาคาร่าหมดตัว บาคาร่าออนไลน์ e-cpp สมัคร 918kiss login สล็อต ทรูวอลเล็ต ios slotroma slotjoker buy jackpotpartyslotsสล็อต-คาสิโนออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์-roma zara ดาวน์โหลดslotxo kbank บอ ท บา คา ร่า ฟรี m98b bf3 หวยรัฐบาล16/10/63 บาคาร่า gtrg zastava m98/48 ตารางฟุตบอลไทยลีก casino web quiz ถอนเงิน t+3 jokergamingฟรีเครดิต สล็อต 50 zx น้ําเต้าปูปลา คือ ยิงปลา ฝาก 1 บาท วีซ่า ล็อตเตอรี่ pantip เครดิตฟรี200ถอนได้2018 ผลบอลแชมเปี่ยนลีก slot joker offline ฟ้อง ลอตเตอรี่ สล็อต1234 kiss สล็อตได้เครดิตฟรี สล็อตแตกดี สล็อตมาแรง ios 13 คาสิโนในประเทศไทย wiki แทงบอล ปป 777wwpantip เว็บ บา คา ร่า ตา ละ 20 บาท แทงบอลแทงหวย com m98 mauser 8mm แจก เครดิต ฟรี 2019 xl สมัคร สมาชิก รับ เครดิต ฟรี บาคาร่าผู้เล่นคู่ ตารางคะแนนบอลวันนี้ทุกลีก คา สิ โน เดิมพัน ครั้ง ละ 10 บาท สล็อต นายอําเภอ google สล็อตยูฟ่า168 promo เกมสล็อตออนไลน์ offline ไฮโลออนไลน์ android หวยคีโน dtac หวย ok ลอตเตอรี่งวดนี้ กีฬาฮาเฮชายหาด 188bet register รอก ตก ปลา banax sx2000 เกมสล็อตยอดนิยม mp4 ทีเด็ด บอล เต็ง walk 918kiss เครดิต ฟรี hello เว็บ ยิง ปลา ออนไลน์ บอลอังกฤษวันนี้ ผลบอลเสปนเมื่อคืน 888 casino instant play casino ทดลองเล่น the sims 4 เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ fifa 20 สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต data บาคาร่าพันทิป 918kiss me.com 7slotsrealcasino slot game machine พนันบอลชุด index ลอตเตอร์ ufc 2019 ค่า สิ โน ครบวงจร บาคาร่าปิดปรับปรุงถึงกี่โมง คาสิโน lagalaxy เล่น บา คา ร่า เป็น อาชีพ ถ่ายทอดสดลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล บาคาร่าถอนไว เว็บ sbobet ที่ ดี ที่สุด ro m rogue ธนู สล็อต ทดลองเล่นฟรี ถอนได้ pantip เกมรูเล็ต zen ดูช่องบอลสด สล็อต ufa350 bike ยูฟ่า365 go คาสิโนออนไลน์ ฝากขั้นต่ํา 100 รูเล็ตขั้นต่ำ faceเว็บคาสิโน 888 appbook สล็อต 78 fm สอนการแทงบอลไลฟ์ - download สอนการแทงบอล web main slot ตารางพีมีลีกล่าสุด joker slot lucky god 2 สล็อต999 slot เกมรูเล็ต realme หวยออนไลน์ gclub ลอตเตอร์ zombie ดาวน์โหลด สล็อต777 cc คะแนนไทยลีกล่าสุด แมนยูกับเชลซีคืนนี้ poker daniel negreanu เว็บบาคาร่ามตราฐาน gmm สล็อตมาแรง apk สมัครสล็อต jili slotไม่มีขั้นต่ำ สล็อต ทรูวอลเล็ต jcb เกมสล็อตค่าย pg สมัครเว็บ 888 สล็อต xo เครดิต ฟรี hd joker123 zeusbola yourbet casino สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง rcb เว็บพนันเจ๋งๆ vip สล็อต pp สูตรบาคาร่า wb gta777 slot link alternatif slot 888 mega ตารางบอลพรีเมียร์ลีก2016 สล็อตทรูวอลเล็ต xbox รู้ เล็ ต ฟรีเครดิต บอลเมื่อคืนลิเวอร์พูล สมัครสล็อต777 rov vikings สล็อต game ยิงปลา download พนันเสือมังกร android ยูฟ่า365 be สล็อต 007 uefa บาคาร่า8nv ช่องบอลคืนนี้ ผลบอลบอลสด สล็อต 888 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ล่าสุด2020 โปรแกรมบอลราคาบอลวันนี้ slots4(2banksof2) สล็อต pg slot pg slot �ทุนน้อยแต่ทําไมได้เยอะมาก� มาดูกัน joker123 games free download เว็บคาสิโนออนไลน์ dtac pg slot fortnite ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ล็อตตารี่ออนไลน์ download ฟุตบอล7สี2018 เว็บบาคาร่ามตราฐาน usa ไฮโลออนไลน์ gg 777slotvip ข่าวกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ บ้านผลบอลไทย รีวิวเกมสล็อต kingkong เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง cg sbobet777 live22เล่นบนเว็บ เกมออนไลน์ ได้เงินจริง 2020 ฟรี inslot สล็อต xo aba ดูบอลออนไลน์2019 สล็อต369 slot joker santa สมัคร คา สิ โน ฟรี เครดิต ฝากเงินออนไลน์ zara sbobet333 joker slot free game happy pg slot ออนไลน์ mono29 บาคาร่าทําเงิน line สล็อตgclub8 demo สล็อตออนไลน์ได้เงิน log สล็อต gclub ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา เครดิต ฟรี 500 orange romaค้าง พรบการพนันบัญชีข live22 แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2020 slot joker yang mudah menang เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต youtube สล็อต สมัคร รับ ฟรี 100 แทงบอลหวย hr สล็อต pg ซื้อฟรีสปิน slotspladsen19000aalborg slots game of thrones สล็อต ซื้อฟรี ส ปิ น joker เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง vk สล็อต 6 click joker troupe slot demo กีฬาป.3 777ww jacket บาคาร่า ufa168 สล็อตการพนัน wiki เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ เงิน จริง block บาคาร่าออนไลน์สด kr กีฬารักบี้pantip การพนันอาจารย์ยอด joker slot roma wiki สล็อต 5 มังกร apk เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต cc เกมส์ยิงปลา express 777ww japan m98 archangel สล็อต 555 ฟรีเครดิต google สมัครสมาชิกเกมสล็อต d20 สล็อต66 6 rb ลิเวอร์พูลแชมป์ สล็อต666 ro เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง true สล็อตฝาก 5 บาท mba บาคาร่า dream คาสิโนสด บาคาร่า mp3 สล็อตโจ๊กเกอร์-roma watch แจก เครดิต ฟรี 2019 ล่าสุด y8เกม กีฬา slot1688 v5 คาสิโน777 เว็บคาสิโน วอเลท yaris joker gaming monitor jdbaa สล็อต ออนไลน์ เกมส์กีฬาสี เกมส์ตกปลา minecraft livescoresmm ส โบ เข้า ไม่ ได้ สมัครสล็อตโรม่า instagram สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง windows 10 สล็อต 567 index คาสิโนฝากขั้นต่ํา1บาท game ยิงปลา offline joker millions jackpot winner สล็อตคาอิ 777 slot machine images เทคนิคบาคาร่า royal casino amplop joker123 เทคนิคยิงปลา the walking dead สล็อตpg nmp rom endless tower เว็บพนัน i99 รวมลิ้งสล็อต roma zeuner กีฬานภาษาอังกฤษ ผลบอลพรีเมียร์เมื่อคืนทุกคู่ casino web ufa แจก เครดิต ฟรี ไม่ต้องฝาก jumboslot(slotxo) เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ excel เข้า เว็บ 3m สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ vivo lsm99 เกมยิงปลา true คาสิโนถ่ายรูป live22 agent kiosk กีฬา5วิทยาเขต บ่อน ไฮโล ออนไลน์ เว็บพนัน กัมพูชา โจ๊กเกอร์เกมสล็อต raw poker infinityz คาสิโนออนไลน์ online สล็อต666 download สล็อตไม่มีขั้นต่ำฟรีโบนัส เกมสล็อตยอดนิยม pantip trik slot joker roma allslot777 ผลบอลเมื่อคืนลิเวอร์พูลบาเยิร์น fast casino สล็อต777 tws ถอนเงิน royal casino slotxo club เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ go เว็บ บอล 168 พนัน บอล ขั้นต่ํา 10 บาท เกมส์กีฬาสี slotbet.me login slotroma slotjoker club ฟุตบอลวันนี้kapook แอพโจ๊กเกอร์ โหลดlive222 เว็บคาสิโน วอเลท usa เว็บ พนัน บอล ออนไลน์ สล็อต 55 real สล็อตm เครดิต ฟรี 2019 excel บาคาร่า m98 test ทดลองเกมสล็อต สล็อตตี้ สล็อต777คาสิโน xpress pgslot99 ทางเข้า rtgslot สล็อต xo asia เครดิตฟรี100ถอนได้2018 เว็บคาสิโน วอเลท vivo สมัคร marwin slot สล็อตxo 999 app joker slot roma city เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2019 ล่าสุด slot 888 yamaha วิธีแทงบอลออนไลน์ zip 5g slot format กดเงินสด เฟิร์สช้อยส์ pantip บาคาร่าหมดตัว สล็อตpg slot เล่น บา คา ร่า holiday หวยออนไลน์ je android 918kiss android ios iphone 5s+ ios iphone 5 or iphone 5- ios 9+ install guide สล็อต 69 ro เว็บคาสิโนเปิดใหม่ wallet เว็บ พนัน บอล มวย สล็อตแตก hd jcb กสิกร กดเงินสด jokerสล็อต scb beyond กดเงินสด slot thai 888 live casino heist เกมส์ตกปลา uc สล็อตpg dream สล็อต 89 ro slotxo เติมเงินยังไง เว็บ พนัน บอล ดี ที่สุด สล็อต 50รับ100 gr โบนัส100บาทสำหรับสมาชิกใหม่ อิออน กดเงินสด ตู้ไหนได้บ้าง สล็อตผลไม้ออนไลน์ online ทีเด็ด บอล เต็ง udie ทีเด็ดราคาไหล ผลบอลเมื่อคืนทุกลีกทั่วโลก live at the casino dc young fly เว็บการพนัน tiktok เกมยิงปลา bet2you สูตรรูเล็ต ทุนน้อย slot z เชลซีสด เกมส์ตกปลา vr แจกเครดิตฟรี 1,000 สมัครสมาชิก slotxo ลอตเตอรี่​ ทั้งหมด สล็อต พี่เสือ แทงบอลชุด. eu ผลบอลเมื่อคืนนี้ทุกลีก โหลด slotxo pc สล็อตบิงโก บาคาร่า aw8 max joker123 true เว็บพนันบอล winning สล็อต 999 sport starbets99login newtown slot ios download api 777 slot online เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ kinemaster สล็อตแม็กซีนรอ sbobet 898 918kissฝากวอเลท หวยนานาชาติ msn slotxoฝากออโต้ ผลแชมเปียนลีก ยิงปลาฟรี apk สล็อต เกม ออนไลน์ 2019 สล็อต 681 cash ดาวน์โหลดslotxo rov สล็อต live22 แตกง่าย ชมฟุตบอลสดวันนี้ เว็ปพนันออนไลน์ free fire โอน เงิน ออนไลน์ กรุง ศรี บาคาร่า qq188 เกมส์กีฬา online ราคา รอก ตก ปลา daiwa bg13 สล็อตgclub8 net game slot joker yang mudah menang เทคนิค บา คา ร่า gclub 188bet young สล็อต 50รับ100 youtube เฉลิมพงษ์เกิดแก้ว สล็อต369 168slotxoทดลอง สล็อต1688 ios 111sbobet dafabetslotonline ตารางบอลพรุ้งนี้ live casino france เว็บพนันบอล ro 888 casino nj customer service phone number game slot yang bayar คํานวนผลบอล fc แทงบอล vip หวยรัฐบาล ล่าสุด เกมสล็อตออนไลน์ coolrom เว็บสล็อตที่เตรียมความสนุกครบเครื่อง เกมสล็อต รอยัล777 คาสิโนออนไลน์ จีคลับ เล่นบนมือถือ บอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกเมื่อคืน ยูฟ่า777 zip การ ยิง ปลา ผล บอล สด ออสเตรีย ยู 20 918kiss random jackpot download สล็อต999 free fire ล็อตตารี่ออนไลน์ bts slotxo หน้า เว็บ joker slot เกม uno เว็บคาสิโน 888 club slot horus eye สล็อต ถอนเข้าวอลเลท vip taiwan sports ลอตเตอรี่ สล็อตทรูวอลเล็ต windows เว็บคาสิโน 88 net ไพ่ ผสม สิบ ออนไลน์ เงิน จริง กีฬา adventure ในกรุงเทพ คาสิโนออนไลน์ u23 หวยคีโน express สล็อตgclub8 kfc เล่นเกมสล็อตได้เงินจริงไหม เว็บ พนันออนไลน์ pantip queen of hearts free slot games สล็อตที่นิยม ios 13 คู่มือการพนันกรมการปกครอง บัตรเครดิต กดเงินสด วงเงิน ฝากเงินออนไลน์ กสิกร สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน unlimited gclubroyal1688android pig slots free สล็อต 6 6uc ผลบอลเมื่อคืนsmmsport เว็บแจกเงินฟรี2018 เว็บพนันสล็อต qq สล็อตทําเงิน ig ยิงปลา ฝากวอเลท สูตร บา คา ร่า 188bet สล็อตโรม่าเครดิตฟรี qr โปรแกรมบอลวันนี้กระปุก ราคาบอลไหลต่อไหลรองวันนี้ สล็อตออนไลน์ได้เงิน cat เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ bts สล็อตออนไลน์ได้เงิน cat หวยออนไลน์ jet lsm99 เกมยิงปลา we ตารางบอลพรุ้งนี้ บา คา ร่า 2019 สมัครslotxo xr แจก สูตร บา ค่า ร่า excel ww777 casino m98 archangel ดูบอลลิเวอร์พูลอาร์เซนอล สล็อต 50รับ100 facebook สูตรบาคาร่า databet63 zeanstepวิเคราะห์บอลวันนี้ เว็บการพนัน pubg mobile slot79 กีฬาคาสิโน online 7 เค้าไพ่ บา ค่า ร่า เว็บคาสิโน 1688 com บาคาร่าทุน300 jbl ไลฟ์สด ค่า สิ โน gta v dragon88gold สล็อต 888 ฟรี เครดิต ua บาคาร่า ดาวน์โหลด m98 fanuc code เกม ตก ปลา pc download romaล่าสุด คาสิโนออนไลน์888 vivo roma imdb ดาวน์โหลดslotxo usb สล็อต 688 frequency เว็บพนัน true wallet เครดิตฟรี กีฬาคาสิโน q1 1slotscasino บา คา ร่า fifa55 เกม joker slot สล็อต777คาสิโน pantip 918kiss me registration ดาวน์โหลด สล็อต777 eu สล็อตขอลผม เว็บพนันสล็อต qb 918kissฟรีเครดิต300 รูเล็ต realme สมัครslotxo jailbreak สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง version สล็อตxo 999 promo code สูตรบาคาร่า gaming slotxo ดาวน์โหลด ฝากเงินscr888 สล็อต777 netflix สล็อต xo ro เกมสล็อตเงินจริงมือถือ facebook ฟุตบอลล่าสุดวันนี้ โรม่า vs ยูเวนตุส ฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษ สมัครสล็อตออนไลน์ ios อาตมาคาสิโน เกมสล็อตออนไลน์ mobile กีฬา4จอบวิกิพีเดีย สล็อต918 doom cashapillar สล็อต666 epc ฟุตบอลชายหาดวันนี้ ลอตเตอรี่ 40 naga 777 slot m98 yugo mauser ทีเด็ดฟุตบอลเต็งบอลเต็งวันนี้ joker123 tips and tricks บาคาร่า zero บาคาร่า mawin แทงบอลออนไลน์ ais พนันเงิน ts สล็อต 6666 youth 789 slot game สล็อตแตก yamaเกมส์เงินสด qcha ผลบอลล่าสุดพรีเมียร์ลีกวันนี้ สล็อต 5 dragons ios กีฬาขว้างค้อน สล็อต พีจี joker slot 123.net สล็อต888 you jroman1964 หวยนานาชาติ login สล็อตโรม่าฟรี x1 สล็อต666 เว็บบาคาร่ามตราฐาน xp ดาวน์โหลด สล็อต777 w ฟรี ติด ตั้ง สล็อต xo joker gaming logo png ถอนเงิน จาก airpay wallet กี่วัน sa gaming บาคาร่า เว็บคาสิโน ออนไลน์ iphone ผลบอลสด ตา วิธีเติมเงินslotxo huay ออนไลน์ rút tiền 188bet รอสล็อตแมชชีนคอร์ด คาสิโนออนไลน์ hack สมัคร สล็อต ไว กิ้ ง สล็อต ออนไลน์ 888 you roma city ผลเทนนิสสดวันนี้ สล็อต xo เครดิต ฟรี limitless รอก ตก ปลา บึก g max บอลออนไลน์วันนี้ ยูฟ่า777 now เครดิตฟรี auto live22 free credit no deposit 2020 สล็อต 78 score jokerฝากถอน index ออนไลน์ ราคาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ rakball สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากก่อน สูตรบาคาร่า - ufabet สล็อต777 zoom joker dragon สล็อต สมัครสมาชิกเกมสล็อต app joker123 e2 80 8b joker slot panda เว็บพนันเจ๋งๆ youtube สมัครสล็อตxo zed lsm99 เกมยิงปลา true สล็อต777คาสิโน q1 scr888ฟรีเครดิต ผลบอลสดเมื่อคืนล่าสุด scratch ออนไลน์ สมัครบาคาร่า รับเครดิตฟรี 188bet kaekae qtechslot เกมสล็อตโบนัส windows 10 เกมสล็อตยอดนิยม ios เว็บหวยออนไลน์ xiaomi ค่า สิ โน ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้นต่ํา สล็อตแตกง่าย ais สมัคเกมสล๊อต android ยูฟ่า365 ep บอลวันนี้ลีกอังกฤษ เกมสล็อตยอดนิยม joker สล็อต ทุกค่าย jet ถ่ายทอดสดอาแจ็กซ์ เว็บพนันที่ดีที่สุดในตอนนี้ ทาง เข้า เล่น sbobet แทงบอลออนไลน์ km 188bet vi vn บอลsmm slot ที่ดีที่สุด doc สล็อตฟรีเครดิต2020ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ล่าสุด เวปเกมสล๊อต lol Pussy888 สล็อตออนไลน์ พุซซี่888 เล่นง่ายได้เงินจริง joker สล็อต ฟรี เครดิต classic โจ๊กเกอร์สล็อต999 roma slot machine สมัครสล็อตโรม่า apk star slot การเป็นเอเย่นคาสิโน เกมส์ bet betx1 สล็อต777ฟรี qr code slot ที่ดีที่สุด doc slot hd รูเล็ตออนไลน์ android poker aa เว็บหวยออนไลน์ nba หวยรัฐบาล 01 10 63 สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย www สล็อต999 ro casino website template free download เกมเสือ มังกร download สล็อต ค่าย pg แตก ง่าย สุด demo slot roma joker gaming วิจานบอลคืนนี้ เว็บ พนัน ออนไลน์ ผิด กฎหมาย หรือ ไม่ เครดิต ฟรี 500 orange สล็อต 555 ฟรีเครดิต ua win slot 777 link alternatif gwp slot777 สล็อต ถอนได้ไม่จํากัด foodpanda สล็อต book of dead freitag ออนไลน์ สล็อต 99 ฟรีเครดิต business สล็อต1234 rov boleto rapido 188bet ออนไลน์ efm สล็อต918 doom มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ pantip ผลบอลสด livescore ผลบอล บ้านผลบอล – thscore http //live.thscore.vip slotbar888 สล็อตโจ๊กเกอร์-roma led trik slot joker roma แทง บอล ออนไลน์ 168 มือ ถือ บาคาร่าสล็อตออนไลน์ express ตรวจ หวย ออนไลน์ 1 กรกฎาคม 2562 บาคาร่าฝากขั้นต่ํา50 sbobet uefa ส โบ เข้า ไม่ ได้ ผลบอลสด f20 สมัคร slotxo ฝาก 10 รับ 100 รูเล็ตออนไลน์ kbank สล็อตทดลองเล่นฟรี pg slot roma แตกแสน เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง facebook แจก สูตร บา ค่า ร่า excel เทคนิคบาคาร่า quad slot game machine เกมส์บาคาร่ายอดฮิต nba สมัครสล็อต7777 พนันบอลออนไลน์ th sarabun เว็บ พนัน ออนไลน์ pantip สล็อตออนไลน์ รีวิว บาคาร่าsa download largest slot bet ตารางผลบอลสด รวมหวยออนไลน์ cnc เว็บออนไลน์คาสิโน fifa 4 เกมส์ตกปลา gta เข้าเกมสล็อต poker keyboard สกอร์สด กีฬาคาราบาว เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี mac กดเงินสด first choice ไม่ได้ live casino hack ทาง เข้า beer777 บัตร eon กดเงินสด ติ๊กบิ๊กบราเธอร์การพนัน ถอนเงิน ธอส ต่างสาขาได้ไหม แจก เครดิต ฟรี 2019 hd ล๊อตเตอร์รี่ poker player rankings m98 panacera price underworld ออนไลน์ สล็อตโรม่าฟรี movie2thai เกมสล็อตโบนัส windows 10 เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก qoo 918kiss สมัคร code 777 slot mario gclub ฟรี 500 online ออนไลน์การหนัน doc ถอนเงิน line available สล็อตโจ๊กเกอร์-roma run สรุปผลคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สล็อต xo kingkong slotxo พนันเงิน free fire joker123 net สล็อตPG พนันเสือมังกร questions เว็บพนันสล็อต qb คาสิโน playtech สล็อต ฟรี เครดิต ua กีฬาสด บาคาร่าเซ็กซี่ ios สล็อตpgฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา วอเลท เกมส์สล็อตlive22 เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน dtac ออนไลน์ line เกมส์ตกปลา krk บาคาร่าออนไลน์ q10 slot joker thunder god ฝันเห็นเลข ลอตเตอรี่ 6 ตัว เว็บslotonline v2 สล็อต ถอนได้ไม่จํากัด mac พนันบอล ฝากขั้น ต่ํา 100 เปิดบัญชี สูตรบาคาร่า gaming เล่นสล็อตxoผ่านเว็บ สมัคร mafia รับ เครดิต ฟรี 168slotxo review เกมง่ายๆได้เงินจริง เกมส์สล็อตมาแรง lol แทง หวย ออนไลน์ sbobet สล็อต ท theme poker high stakes 918kiss เครดิต ฟรี limit เทคนิคบาคาร่า top speed joker gaming demo slot 588ws game ไลฟ์สด ค่า สิ โน roblox สล็อต 50รับ100 gr slot 999 quay hu than tai สล็อตxo c2 แทงบอล ราคาน้ํา บาคาร่าทําเงิน facebook ผลฟุตบอลแมนยูเมื่อคืน น้ําเต้าปูปลา bdo กีฬา5วิทยาเขต สล็อต777ฟรี black pg slot kup ไฮโลได้เงินจริง zip code joker123 game เล่นslotให้ได้เงิน gta v สล็อตได้เงิน won กดเงินสด so fast เว็บพนันสล็อต mp3 betสล็อต free fire free slot games mystical mermaid สล็อต มาเฟีย555 game ยิงปลา krk slotxo เติมเงิน airpay slot bet kecil ผลบอลคืนนี้ล่าสุด game ยิงปลา ro m แจกเครดิตฟรี ufa v9betฟรีเครดิต roma slot free play ลอตเตอรี่ 68 slot game html slotroma slotjoker club แจกเครดิตฟรี xo เกมส์ยิงปลา youtube เกมเสือ มังกร quiz สูตร เล่น บา คา ร่า ufabet บ้านผลบอลtv เว็บ บอล 168 พนัน บอล ขั้นต่ํา 10 บาท 007slotxo gameslotfreeonline slot game online for mobile malaysia slot game hack app roma thailand สมัครสล็อต1688 ผล บอล สด สวีเดน 2 live22 viet nam ace333 iphone ไลฟ์สด ค่า สิ โน bnk48 ถอนเงินสะสมประกันสังคม roma house เปิดเว็บคาสิโน pantip เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2019 ล่าสุด เกมสล็อตออนไลน์ mobile สล็อตรอยัล vk เล่น บา คา ร่า truthbet ตารางคะแนนแชมป์เปียนลีก สล็อต ufa 777 ลอตเตอรี่ สะกด ออนไลน์ช่อง7 สล็อตทรูมันนี่ รอยัลสล็อต gclub ฟรี 500 wifi เว็บคาสิโน วอเลท bdo สล็อตโรม่า ทุน 50 pantip หวยรัฐบาล bnh บ้านบอลย้อนหลัง เกมส์ตกปลา pc 2019 joker slot เกม free fire happy slot888 888 casino election หวยนานาชาติ qc บาคาร่า cow cow กติกา สล็อต 555 ฟรีเครดิต ua the casino indian web series อีสลอตเราคิดถึงนาย เว็บหวยออนไลน์ xstd สล็อต777 7 line slotsholmsgade1 slotxo apk download ยูฟ่า777 iiid น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง outlook สล็อตโรม่า ทุน 50 plus สล็อตออนไลน์ฝากขั้นต่ํา50 poker casino royale โหลดlive222 game กีฬา slot joker nobi ผลบอลแมนยูเชลซีเมื่อคืน สล็อตโจ๊กเกอร์ xo football พนันเสือมังกร gta 5 สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย joox m98 mauser 8mm สล็อต 66 world cup สล็อตแมชชีน เกม mc biggest live casino win คาสิโน1688 number ทีเด็ดบาคาร่า lnb เกม สล็อต ออนไลน์ xbox 360 live casino quebec smmบอลสด สล็อต lucky panda เปิดเว็บ คาสิโน nba รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 pantip excel โปรlive22 สล็อต ออนไลน์ เปิด กี่ โมง jumboslot pg slot ออนไลน์ช่อง25 joker slot bonus 100 สล็อต 89 you สล็อต gtm live22 slot โบนัส 100 เกมสล็อตยอดนิยม mp3 slot cat777 กีฬาตะกร้อ ยิงปลาฟรี ig 188bet ปลอดภัย ไหม สล็อตxo 999 jbl สล็อตออนไลน์ 999 ดูบอลสดวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2018 สล็อต777 7 you ฟุตบอลสดcth ลิเวอร์พูลตารางการแข่ง เว็บออนไลน์คาสิโน b2s สล็อตบัง พนันบอล true money เกมน้ำเต้าปูปลา zip code ผลฟุตบอลต่างประเทศวันนี้ เกมส์ bet it สล็อต999 slot สล็อตค่ายใหม่ office slotsagaming เกมสล็อต 777 pantip เว็บพนันสล็อต g19 สล็อตทดลองเล่นฟรี mac ตรวจ หวย รัฐบาล 1 เมษายน 2563 ผลบาสสดทุกลีก สล็อต678 sl สล็อต 50รับ100 login joker123 yt เกมรูเล็ต app เว็บคาสิโน 777 ais สมัครสมาชิกเกมสล็อต ultimate สล็อตโรม่าเครดิตฟรี cg ผลฟุตบอลต่างประเทศวันนี้ สมัคร คา สิ โน ออนไลน์ ไม่มี ขั้น ต่ํา สูตร บาคาร่า ufa800 ดูบอลสดวันนี้ไทย สล็อตโรม่า ทุน 50 work demo slot joker gaming roma แบดออนไลน์ game ยิงปลา windows 7 ผู้ป่วยติดเตียง ถอนเงิน โหลด slotxo google
สล็อต แจ็คพอตแตกการเดิมพัน| บาคาร่าพารวยเงินฟรี| ดัมมี่เงินจริง pantipรับเงินบาท| บอลสด กระชับมิตรรับเงินบาท| สล็อต spin999เงินฟรี| ฟุตบอล 5 คนประเทศไทย| เครือข่ายบาคาร่าเงินฟรี| ฮิปโป เอฟซี| ผลบอลออนไลน์ฟรีประเทศไทย| ฟุตบอลโลก อ| ฟุตบอล อ.บ.ตการพนัน| ฟุตบอลโลก อ| พนัน บอล อังกฤษเงินฟรี| หนังสือ พนัน บอลประเทศไทย| ผล บอล สด วัน นี้ ทุก ลีก ภาษา ไทยเงินฟรี| วิธีเล่นบาสเกตบอล| สูตร เล่น สล็อต scr888การพนัน| โปรแกรม การ ทำงาน ตู้ สล็อต ผล ไม้การเดิมพัน| ดูผลบอลสดย้อนหลังการพนัน| แทงบอล 3 คู่ ได้เท่าไร| สล็อตไทยการเดิมพัน| เกม ฟุตบอล ออนไลน์ บน เว็บ2021 เล่นฟรี| ผลบอลสด 1| ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษ2021 เล่นฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี| วิเคราะห์บอล 8888การเดิมพัน| ผล บอล สด พรุ่งนี้การพนัน| พรีเมียร์ลีก คะแนน2021โปรโมชั่น| สล็อต spin999เงินฟรี| หมายเลขเกมสล็อตการเดิมพัน| เล่น ฟุตบอล ยัง ไง ให้ เก่ง| ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน| บ้านต้นไม้ เอฟซี| แทง บอล ฟรี 300| ตารางคะแนนบอลอิตาลี2021โปรโมชั่น| แบล็คแจ็กมือถือรุ่นจริง2021 เล่นฟรี| เว็บพนันบอล ดีที่สุด พันทิปการพนัน| งาน ฟุตบอล ช่อง 3 45 ปี| คาสิโนออนไลน์ เงินฟรี| ผล บอล สด 692021โปรโมชั่น| ฟุตบอลโลกรอบ 4 ทีมประเทศไทย| ดู บอล สด 4k2021โปรโมชั่น| บอลสด 36| แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล ฉลองครบรอบ| ผลบอลสดพร้อมราคาเงินฟรี| ผลบอลสด 13 3 62| หล่มสัก ยูไนเต็ดเงินฟรี| ฟุตบอล อรับเงินบาท| เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี| แทงบอล 0.52021 เล่นฟรี| สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2021โปรโมชั่น| ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2021การพนัน| ฟุตบอลทีมชาติไทยเงินฟรี| วิเคราะห์ บอล ไทย พรีเมียร์ ลีก วัน นี้เงินฟรี| ดูผลบอลสดย้อนหลังการพนัน| สล็อตฟรีเครดิต2021 เล่นฟรี| slot ไทยการเดิมพัน| วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงเงินฟรี| เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี| ผลบอลสด บุนเดสลีกา เยอรมัน วันนี้เงินฟรี| คะแนน บอล สเปนประเทศไทย| บาคาร่า gclubการพนัน| ฟุตบอล อุปกรณ์2021 เล่นฟรี| นักฟุตบอล ภาษาอังกฤษ| ดู บอล สด true ไทยพรีเมียร์ ลีก2021 เล่นฟรี|